Súhlas so zápisom do zoznamu posudzovateľov

Vážená posudzovateľka, Vážený posudzovateľ,

ďakujeme Vám za záujem o zápis do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Týmto si Vás nižšie dovoľujeme požiadať o Váš súhlas so zápisom do uvedeného zoznamu posudzovateľov, a to vykonaním nasledovných krokov:


 1. Vyplnenie dokumentu na udelenie súhlasu so zápisom do zoznamu posudzovateľov. Dokument na vytlačenie si stiahnite cez tento odkaz.
 2. Vytlačený dokument vyplniť (od časti Ja, dolu podpísaná/ý) a podpísať vlastnoručným podpisom.
 3. Podpísaný dokument naskenovať/odfotiť a priložiť ako prílohu k tomuto online formuláru.
 4. Vyplnený online formulár spolu s prílohou odoslať (stlačiť „Odoslať formulár“).
 5. Po odoslaní formulára sa Vám na obrazovke potvrdí jeho úspešné odoslanie.
 6. Originál podpísaného dokumentu obsahujúci Váš súhlas so zápisom do zoznamu posudzovateľov Vás prosíme taktiež odoslať poštou na korešpondenčnú adresu (vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu nevyžadujeme zaslanie podpísaného dokumentu obratom, táto povinnosť však nezaniká):
  Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
  Nám. Slobody 6943/11
  P.O.Box 7
  811 06 Bratislava 15

ONLINE FORMULÁR


Príloha